Locations for Chuyên cung cấp thiết bị bếp công nghiệp 1
21.02741745566391 105.74781664539678 0 0 105.74781664539678,21.02741745566391